Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그
Model, Sculpt and Texture a Monster in 3ds Max and ZBrush - Part 1 - Tuts+ 3D & Motion Graphics Tutorial

Model, Sculpt and Texture a Monster in 3ds Max and ZBrush - Part 1 - Tuts+ 3D & Motion Graphics Tutorial

Reference: Topology research Artist: Jon Rush (http://www.pig-brain.com/)

Reference: Topology research Artist: Jon Rush (http://www.pig-brain.com/)

THRONE ROOM - The Temple of Utu - MartinH & Minos - Polycount Forum

THRONE ROOM - The Temple of Utu - MartinH & Minos - Polycount Forum

Character Topology Study — polycount

Character Topology Study — polycount

3D: Yinxuan Li Dezarmenien

3D: Yinxuan Li Dezarmenien

최솔043.png

최솔043.png

U
Fantasy Mosque by Gurmukh Bhasin, via Behance

Fantasy Mosque by Gurmukh Bhasin, via Behance

Tài liệu tự học zbrush tiếng Việt dễ hiểu và đầy đủ nhất. Nghiên cứu toàn thân nữ trong 3Dmax « Tut Zbrush

Tài liệu tự học zbrush tiếng Việt dễ hiểu và đầy đủ nhất. Nghiên cứu toàn thân nữ trong 3Dmax « Tut Zbrush

ArtStation - 3D LOW POLY, Sangwook Kang

ArtStation - 3D LOW POLY, Sangwook Kang

김예은021.jpg

김예은021.jpg

ArtStation - Cleric, Shovel Kim

ArtStation - Cleric, Shovel Kim

110116g.jpg

110116g.jpg

Low Poly Chair

Low Poly Chair

Picked up by CGchips. 3D,2DCG tutorials and 3Dprinter news site. Get latest info!  http://cgchips.com/:

Picked up by CGchips. 3D,2DCG tutorials and 3Dprinter news site. Get latest info! http://cgchips.com/: