Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그

Infographic

6 23 팔로워
My infographic design.

209 dòng họ ở Việt Nam (209 family in Vietnam)

2
1

Tỷ lệ họ những doanh nhân làm chủ tịch HDQT các công ty niêm yết trên hai sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HOSE)

1
2

10 dòng họ lớn nhất thế giới (10 of the Most Common Surnames in the World)

1

Thống kê người Việt Nam sống ở nước ngoài (Statistics of the Vietnamese people living abroad)

Thông tin dòng họ Nguyễn (The informations of Nguyễn)

1

Tỷ lệ các dòng họ ở Việt Nam (Percentage of family in Vietnam)

1