Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그

White Sanddunes Mui Ne.

pin 2

Bitexco Financial Tower

Bitexco Finacial Towet ai HCMC VietNam

pin 1

my tho mekong delta

망고스틴 (Mangosteen, Măng cụt) 과일의 제왕이 두리안이라면 과일의 여왕은 망고스틴이라네요. 보랏빛 망고스틴은 이렇게 열려요 #Queen_of_Fruit #Food #Vietnam #여기는베트남

pin 1

Crescent Lake (Hồ Bán Nguyệt)

네덜란드 예술가 플로렌틴 호프만의 작품 러버덕(Rubber Duck)

pin 1
heart 2

Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn (Saigon Notre-Dame Basilica) (Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn)

Cathedrale Notre Dame photo at 5th floor Diamond Plaza HCMC

pin 1
heart 2

Ho Chi Minh City People's Committee Head Office (City Hall) (Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh)

호찌민시인민위원회 청사. 일년전엔 거리가 이런 모습이 아니였는데 우리나라 광화문거리가 생각나는 곳이였다. 그새 참 많이 변했구나... #UBDNTP #Nguyenhuestreet #Street #View #HCMC #VietNam #VN #여기는베트남

Ho Chi Minh City

연말과 설이 다가와서인지 그동안 동네에서 볼 수 없었던 길거리에서 셔츠를 파는 사람들이 보이기 시작했다. 예전엔 버스에서도 팔았는데 (당시 장당 한화로 500원) 종종 한글이름이 박힌 교복도 팔았었고,이젠 길거리에서 설특수를 누릴 상인들의 모습을 자주 보게 될것이다. . Bán áo sơ mi trên đường bộ. Gần cuối năm mới thầy mấy người bán đồ trên đường bộ. Hình như ta chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu

아이를 무척 사랑했던 호아저씨 (호찌민)이였기에 아이를 안고 있는 호찌민의 동상이 있다.매년 5월19일 호찌민의 생일이 되면 축하화환들이 즐비하다. #호찌민시인민위원회청사 #UBND_TP #Night_view #HCMC #Vietnam #여기는베트남

heart 1

Wednesday morning. 험한 꿈을 꿔서일까 일어나니 목이 너무 아팠다. 꿈속에서 크게 소리쳤던것이 생생하다. 허리까지 아파 게으름을 피우고 싶었지만 길을 나섰다. 한바퀴를 돌고 두번째 바퀴를 돌려고 할때 길가에서 대화를 나누던 아저씨두명이 내 걸음걸이를 “Nhanh quá:엄청 빠르네”라고 했다. 못들은 척 가던길을 갔지만 나도모르게 속도가 더 붙는다. 운동후 샤워를 하고 어제 끓여두었던 된장찌개에 건강한 아침을 먹고 맞이한 상쾌한 아침. 걷고나니 허리 아픈게 가셨다. 작지만 오늘 아침 나는 나를 이겼다. 잘 해보자 #아침 #풍경 #HCMC #Vietnam #여기는베트남

아침. 마치 석양이 지는 것처럼...