Hanbok

HanbokArt YeoBack by designer SeoNocK
17 29 팔로워
small2007.jpg 600×898픽셀

small2007.jpg 600×898픽셀

A Model walks down the catwalk during the South Korean Traditional Costume 'HanBok' fashion show on October 21, 2011 in Seoul, South Korea. Hanbok is the traditional Korean dress. It is often characterized by vibrant colors and simple lines without pockets. Although the term literally means "Korean clothing", hanbok today often refers specifically to hanbok of Joseon Dynasty and is worn as semi-formal or formal wear during traditional festivals and celebrations.

A Model walks down the catwalk during the South Korean Traditional Costume 'HanBok' fashion show on October 21, 2011 in Seoul, South Korea. Hanbok is the traditional Korean dress. It is often characterized by vibrant colors and simple lines without pockets. Although the term literally means "Korean clothing", hanbok today often refers specifically to hanbok of Joseon Dynasty and is worn as semi-formal or formal wear during traditional festivals and celebrations.

Hanbok Fashion Show - Pictures - Zimbio  This hanbok style was created by designer Yeoback in 2011.  1930's western fashion inspired her, especially Chanel. In 1930's, Korea was affected by Western fashion and culture. Yeoback calls this period's hanbok 'Jazzy Hanbok'. Actually Yeoback style hanbok named modern hanbok or contemporary hanbok. www.yeoback.com Designer: Yeoback Seonock Park

Hanbok Fashion Show - Pictures - Zimbio This hanbok style was created by designer Yeoback in 2011. 1930's western fashion inspired her, especially Chanel. In 1930's, Korea was affected by Western fashion and culture. Yeoback calls this period's hanbok 'Jazzy Hanbok'. Actually Yeoback style hanbok named modern hanbok or contemporary hanbok. www.yeoback.com Designer: Yeoback Seonock Park

A Model walks down the catwalk during the South Korean Traditional Costume 'HanBok' fashion show on October 21, 2011 in Seoul, South Korea. Hanbok is the traditional Korean dress. It is often characterized by vibrant colors and simple lines without pockets. Although the term literally means "Korean clothing", hanbok today often refers specifically to hanbok of Joseon Dynasty and is worn as semi-formal or formal wear during traditional festivals and celebrations.

A Model walks down the catwalk during the South Korean Traditional Costume 'HanBok' fashion show on October 21, 2011 in Seoul, South Korea. Hanbok is the traditional Korean dress. It is often characterized by vibrant colors and simple lines without pockets. Although the term literally means "Korean clothing", hanbok today often refers specifically to hanbok of Joseon Dynasty and is worn as semi-formal or formal wear during traditional festivals and celebrations.

Korean Pansori singer In-Hye Park. Designer: YeoBack SeoNock

Korean Pansori singer In-Hye Park. Designer: YeoBack SeoNock

A Model walks down the catwalk during the South Korean Traditional Costume 'HanBok' fashion show on October 21, 2011 in Seoul, South Korea. Hanbok is the traditional Korean dress. It is often characterized by vibrant colors and simple lines without pockets. Although the term literally means "Korean clothing", hanbok today often refers specifically to hanbok of Joseon Dynasty and is worn as semi-formal or formal wear during traditional festivals and celebrations.

A Model walks down the catwalk during the South Korean Traditional Costume 'HanBok' fashion show on October 21, 2011 in Seoul, South Korea. Hanbok is the traditional Korean dress. It is often characterized by vibrant colors and simple lines without pockets. Although the term literally means "Korean clothing", hanbok today often refers specifically to hanbok of Joseon Dynasty and is worn as semi-formal or formal wear during traditional festivals and celebrations.

www.yeoback.com Korean Fashion House YEOBACK Fashion Hanbok~♡

www.yeoback.com Korean Fashion House YEOBACK Fashion Hanbok~♡

한복 modern hanbok

한복 modern hanbok

Ngày nay các NTK Hàn Quốc cũng đã lấy cảm hứng và ý tưởng từ trang phục Hanbok vào việc cách tân và biến hoá nó thêm tính ứng dụng hơn. Bộ trang phục này trong tuần lễ thời trang giới thiệu về trang phục HanBok  2011 của Hàn Quốc

Ngày nay các NTK Hàn Quốc cũng đã lấy cảm hứng và ý tưởng từ trang phục Hanbok vào việc cách tân và biến hoá nó thêm tính ứng dụng hơn. Bộ trang phục này trong tuần lễ thời trang giới thiệu về trang phục HanBok 2011 của Hàn Quốc

small2004.jpg 740×494픽셀

small2004.jpg 740×494픽셀

Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그
검색