Naruto

50 Pins
 1y
Collection by
the storyboard for naruta's first episode is shown in three different stages
El Futuro - notas del autor
Fugaku, Mikoto, Minato y kushina viajan al futuro por un extrañó amul… #fanfic Fanfic #amreading #books #wattpad
two anime characters are kissing while reading the same book, and one has his hand on his face
[ Naruto] Trần Hạo Nam Không Chuẩn Nằm Dưới ! - Đệ 3 chương : Bàn tay vàng
#wattpad #fanfiction Toàn Nhẫn giới có ai không biết Nhị thiếu gia Uchiha ăn chơi không chỗ nào không chừa ? Xác thật, Uchiha Izuna không phải Izuna của nguyên tác Naruto. Y là người hiện đại trọng sinh ra tới. Trước khi chết, chức nghiệp là đại ca xã hội đen Trần Hạo Nam. Ya ... sau khi bị Kwen đàn em mình lập mưu...
a drawing of a man and woman looking at each other's eyes with one hand on his face
an anime character with yellow eyes holding his hands to his face
an anime character with white hair and black clothes, holding his hands out to the side
Twitter
a group of people standing next to each other in front of a large circular object
Ошибка 429
Naruto/Boruto
three anime characters with long hair and one is holding his head in the other's hands
딩통 (@dingtong__) on Twitter
딩통 (@dingtong__) | Твиттер
an anime story page with two people talking to each other
Log in to Twitter / Twitter
Ảnh và video của にろ (@nicogori3) | Twitter
an anime scene with two people kissing and one is holding the other's head
ヨミガエル (@yomi_gaeru) on X
Permalien de l'image intégrée
two anime characters sitting next to each other
Senju Tobirama segundo hokage
two anime characters are kissing in front of a purple and pink frame with squares around them
a drawing of an anime character sitting down
X
Фото и видео от 池 (@hasiramaaa) | Твиттер
two pictures of anime characters with black hair and white eyes, one is looking at the camera
ヨミガエル (@yomi_gaeru) on X
ヨミガエル@1LDK後篇構想中 (@yomi_gaeru) | Twitter
an anime scene with two people talking to each other