Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그

동영상-포트폴리오

3 0 팔로워

Sota Yuyama Animation Demo 2016

My animation reel Turok - Key Frame MMA - Key Frame S+G - Key Frame + Some Mocap Breakdance - Key Frame

Kyle Dahl Animation Test for Blizzard

HWAN 2015 game animation portfolio reel

My first portfolio. Thank you.