there is a large yellow cup on display in the store window with other items around it
Save
Product sold by
vuvumart.com

Lõi Màng Bọc Thực Phẩm An Toàn 45cmx600 Laspalms Nhật Bản

Product details
Lõi Màng Bọc Thực Phẩm 45cm x 600 Laspalms - chính hãng cuộn màng bọc - Chuyên dùng cho nhà hàng, khách sạn, bọc thức ăn nhiều
Ships from and sold by
vuvumart.com