Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그

이 아이디어와 더 많은 아이디어를 탐색하세요!

✦ B.A.P 비에이피✦ BEST. ABSOLUTE. PERFECT. #bap

✦ B.A.P 비에이피✦ BEST. ABSOLUTE. PERFECT. #bap

Youngjae

Youngjae

Imagen de youngjae, bap, and b.a.p

Imagen de youngjae, bap, and b.a.p

B.A.P(비에이피) - POWER M/V - One of my favorite B.A.P songs!

B.A.P(비에이피) - POWER M/V - One of my favorite B.A.P songs!

B.A.P 비에이피 Bang YongGuk 방용국 Kim HimChan 김힘찬 Jung DaeHyun 정대현 Yoo YoungJae 유영재 Moon JongUp 문종업 Zelo 젤로 Choi JunHong 최준홍

B.A.P 비에이피 Bang YongGuk 방용국 Kim HimChan 김힘찬 Jung DaeHyun 정대현 Yoo YoungJae 유영재 Moon JongUp 문종업 Zelo 젤로 Choi JunHong 최준홍

B.A.P 비에이피 Bang YongGuk 방용국 Kim HimChan 김힘찬 Jung DaeHyun 정대현 Yoo YoungJae 유영재…

B.A.P 비에이피 Bang YongGuk 방용국 Kim HimChan 김힘찬 Jung DaeHyun 정대현 Yoo YoungJae 유영재…

Zelo - B.A.P

Zelo - B.A.P

B.A.P 비에이피 Bang YongGuk 방용국 Kim HimChan 김힘찬 Jung DaeHyun 정대현 Yoo YoungJae 유영재 Moon JongUp 문종업 Zelo 젤로 Choi JunHong 최준홍

B.A.P 비에이피 Bang YongGuk 방용국 Kim HimChan 김힘찬 Jung DaeHyun 정대현 Yoo YoungJae 유영재 Moon JongUp 문종업 Zelo 젤로 Choi JunHong 최준홍

Yongguk

Yongguk

B.A.P Himchan's gorgeous facial features <3 <3 <3 <3 <3 THAT JAWLINE IS SMEXYYYYY~ XD

B.A.P Himchan's gorgeous facial features <3 <3 <3 <3 <3 THAT JAWLINE IS SMEXYYYYY~ XD

BAP...KDJJKSJKDJKSK ♥

BAP...KDJJKSJKDJKSK ♥

B.A.P Yongguk *i need chu*  oh god *instant nosebleed

B.A.P Yongguk *i need chu* oh god *instant nosebleed

Youngjae Daehyun

Youngjae Daehyun

2014.06 (online), Dazed and Confused, B.A.P., Bang Yongguk, Jongup, Daehyun, Youngjae, Himchan, Zelo

Backstage with B.A.P

2014.06 (online), Dazed and Confused, B.A.P., Bang Yongguk, Jongup, Daehyun, Youngjae, Himchan, Zelo

He is sooo cute #Youngjae

He is sooo cute #Youngjae

b.a.p | Daehyun

b.a.p | Daehyun