Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그

이 아이디어와 더 많은 아이디어를 탐색하세요!

오빠
*・☪·̩͙ ·˖✶үσυ αяε мү gεт αωαү, үσυ αяε мү ғαvσяιтε ρℓαcε*・☪·̩͙·˖✶

*・☪·̩͙ ·˖✶үσυ αяε мү gεт αωαү, үσυ αяε мү ғαvσяιтε ρℓαcε*・☪·̩͙·˖✶

(18) Twitter

(18) Twitter

*・☪·̩͙ ·˖✶үσυ αяε мү gεт αωαү, үσυ αяε мү ғαvσяιтε ρℓαcε*・☪·̩͙·˖✶

*・☪·̩͙ ·˖✶үσυ αяε мү gεт αωαү, үσυ αяε мү ғαvσяιтε ρℓαcε*・☪·̩͙·˖✶

오빠
ㅤ (@jkarchives) | Twitter

ㅤ (@jkarchives) | Twitter

ㅤ (@jkarchives) | Twitter

ㅤ (@jkarchives) | Twitter

Jungkook Updates (@jeonggukupdates) | Twitter

Jungkook Updates (@jeonggukupdates) | Twitter

(148) Twitter

(148) Twitter

BTS RAPMONSTER CUTE in Japan (Twitter update) how can he be so cute???

BTS RAPMONSTER CUTE in Japan (Twitter update) how can he be so cute???

(859) Twitter

(859) Twitter

{INACTIVE} (@jkfannn) | Twitter

{INACTIVE} (@jkfannn) | Twitter

(40) Twitter

(40) Twitter

(350) Twitter

(350) Twitter