อึย-นยอ (의녀) หรือ แพทย์หญิง ในสมัยราชวงศ์โชซอนสตรีที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา สามารถเข้ามาเป็นแพทย์ โดยจะทำงานร่วมกับแพทย์หลวงจากสำนักหมอหลวง “แนอีวอน (내의원)”

อึย-นยอ (의녀) หรือ แพทย์หญิง ในสมัยราชวงศ์โชซอนสตรีที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา สามารถเข้ามาเป็นแพทย์ โดยจะทำงานร่วมกับแพทย์หลวงจากสำนักหมอหลวง “แนอีวอน (내의원)”

정 선생은 위당 정인보 선생과 성계숙 여사의 맏딸로 태어났다. 이후 열 일곱 살에 광평대군 가문의 외아들 이규일과 혼인하게 되면서 사대부 가문과 함께 왕실 가문의 침선기법까지 함께 배우게 되었다.

정 선생은 위당 정인보 선생과 성계숙 여사의 맏딸로 태어났다. 이후 열 일곱 살에 광평대군 가문의 외아들 이규일과 혼인하게 되면서 사대부 가문과 함께 왕실 가문의 침선기법까지 함께 배우게 되었다.

Lined cotton hoejang jeogori (Mumyeongyusamsusamhoejangjeogori). Important Folklore Cultural Heritage 217-7. From the tomb of Gim Cheom of the Andong Kim clan, and his family. Late 16th/early 17th century.

Lined cotton hoejang jeogori (Mumyeongyusamsusamhoejangjeogori). Important Folklore Cultural Heritage 217-7. From the tomb of Gim Cheom of the Andong Kim clan, and his family. Late 16th/early 17th century.

Wonsam(Ceremonial Robe) of Princess Deok-on | Princess Deok-on(the third daughter of King Soonjo, 1822~1844) | Important Folklore Material No.211 Seok Juseon Memorial Museum, Dankook University

Wonsam(Ceremonial Robe) of Princess Deok-on | Princess Deok-on(the third daughter of King Soonjo, 1822~1844) | Important Folklore Material No.211 Seok Juseon Memorial Museum, Dankook University

Non-Western Historical Fashion

Non-Western Historical Fashion

Bride's Robe (Hwalot) | Bride's Robe (Hwalot) | Embroidered silk panels, gold thread, paper lining | 19th century | Joseon Dynasty | Brooklyn Museum: Asian Art

Bride's Robe (Hwalot) | Bride's Robe (Hwalot) | Embroidered silk panels, gold thread, paper lining | 19th century | Joseon Dynasty | Brooklyn Museum: Asian Art

Hwarot Late Joseon Dynasty Korea

Hwarot Late Joseon Dynasty Korea

Non-Western Historical Fashion - Hwarot Late Joseon Dynasty Korea Virtual...

Non-Western Historical Fashion - Hwarot Late Joseon Dynasty Korea Virtual...

Bride’s Robe  Korea, Joseon period (1392-1910)  Date: 1800s  Medium: silk embroidery on silk; edges wrapped with paper  gallery notes: Korean bridal robes were rented to the middle-class women in the village after the upper-class brides had used them. The paper around the neck and sleeves was changed for every wedding ceremony.

Bride’s Robe Korea, Joseon period (1392-1910) Date: 1800s Medium: silk embroidery on silk; edges wrapped with paper gallery notes: Korean bridal robes were rented to the middle-class women in the village after the upper-class brides had used them. The paper around the neck and sleeves was changed for every wedding ceremony.

Bunka Gakuen Costume Museum I love tradition Korean costumes, they are so exquisite in both colour and texture. Once again if anyone feels up for a translation I will credit you, I would be very interested in the description and history of this costume

Bunka Gakuen Costume Museum I love tradition Korean costumes, they are so exquisite in both colour and texture. Once again if anyone feels up for a translation I will credit you, I would be very interested in the description and history of this costume

Pinterest
검색