Lời trích dẫn về tình yêu

4 Pins
 3y
Collection by
an image of a man in black and white with the caption that reads,
Trương Quốc Vinh: Chuyện về một loài chim không chân, chỉ đáp xuống đất một lần khi chết
Trương Quốc Vinh: Chuyện về một loài chim không chân, chỉ đáp xuống đất một lần khi chết