sh.jang
sh.jang님의 아이디어 더 보기
Why is this metal creature waiting here? What has it done? Why is it on its own? (The Art Of Animation, Goro Fujita)

Why is this metal creature waiting here? What has it done? Why is it on its own? (The Art Of Animation, Goro Fujita)

Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?”    Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.  Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.

Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?” Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.

CJWHO ™ (What’s Inside? by Brosmind "Brosmind’s What’s...)

CJWHO ™ (What’s Inside? by Brosmind "Brosmind’s What’s...)

HUD Planet & Star on Behance

HUD Planet & Star on Behance

Nova UI Kit on Behance More

Nova UI Kit on Behance More

HUD Elements Mega Pack on Behance

HUD Elements Mega Pack on Behance

See this Instagram photo by @andreamelchiorre1 • 21.2k likes

See this Instagram photo by @andreamelchiorre1 • 21.2k likes

Daily Drawing 06/16/14 - Stephen

Daily Drawing 06/16/14 - Stephen

★Sketches ☆Finished Art ★Twitter ☆Inspiration ★Patreon

★Sketches ☆Finished Art ★Twitter ☆Inspiration ★Patreon

thehappysorceress: feoandtheaquanauts: Riddle1 Wowza!

thehappysorceress: feoandtheaquanauts: Riddle1 Wowza!