Hanbok

44 1 팔로워
Woman's Fashion #fashion

Woman's Fashion #fashion

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress] #modernhanbok  생활한복 // The Goeun

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress] #modernhanbok 생활한복 // The Goeun

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress] | #ModernHanbok

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress] | #ModernHanbok

A tradiciónálisnak ható fejdísz helyett egy fátyol vagy virág hajdísz és kész esküvői ruha.....  Designed by SUK-HYUN HANBOK.

A tradiciónálisnak ható fejdísz helyett egy fátyol vagy virág hajdísz és kész esküvői ruha..... Designed by SUK-HYUN HANBOK.

한없이 단아하고 화사해보이고 싶은 바로 그 날을 위한 황금단 한복. 깊은 색감을 담아 한 폭의 그림이 연상되는 임정연한복 컬렉션. 청초함에 물들다 순백의 레이스에 진주장식을 한 짧은 당의형 저고리, 청초한 연보랏빛 치마가 순수함을 물들인다. 반지 제크래프트, 부케 엘리제플라워.

한없이 단아하고 화사해보이고 싶은 바로 그 날을 위한 황금단 한복. 깊은 색감을 담아 한 폭의 그림이 연상되는 임정연한복 컬렉션. 청초함에 물들다 순백의 레이스에 진주장식을 한 짧은 당의형 저고리, 청초한 연보랏빛 치마가 순수함을 물들인다. 반지 제크래프트, 부케 엘리제플라워.

Married Women's hair style (1) by Glimja.deviantart.com on @DeviantArt

Married Women's hair style (1) by Glimja.deviantart.com on @DeviantArt

Hanbok: Traditonal clothing of South Korea distinguished by its lovely colors and simple elegant lines.

Hanbok: Traditonal clothing of South Korea distinguished by its lovely colors and simple elegant lines.

[한복] 한폭의 수묵화 같은 황희우리옷 - 웨프뉴스  -치마만...위에 저고리는 있어야징..

[한복] 한폭의 수묵화 같은 황희우리옷 - 웨프뉴스 -치마만...위에 저고리는 있어야징..

“#watercolor #illust #일러스트 #수채화 #한복일러스트 캐릭터 디자인 중 마음에 든 기생여인~”

“#watercolor #illust #일러스트 #수채화 #한복일러스트 캐릭터 디자인 중 마음에 든 기생여인~”

도약 DOYAK(@doyak_00) 님 | 트위터

도약 DOYAK(@doyak_00) 님 | 트위터

Pinterest
검색