이원재
이원재님의 아이디어 더 보기
Fall path

Fall path

dusan-djukaric-view-from-gardos-18x55-cm

dusan-djukaric-view-from-gardos-18x55-cm

Igor Sava "Barcelona" 36x51 watercolor. ‪#‎InspiredByBarcelona‬ ‪#‎watercolor‬

Igor Sava "Barcelona" 36x51 watercolor. ‪#‎InspiredByBarcelona‬ ‪#‎watercolor‬

Invierno

Invierno

Hoàng Đế Âm Phong Quốc Mộ Lăng Thần: "Thiên hạ của trẫm, người đúng là cũng của trẫm, nhưng nếu không có nàng ấy, thì giang sơn này còn cần làm gì? Ta ngồi lên ngôi Hoàng Đế làm gì? Cả cuộc đời ta chỉ chờ duy nhất một người, cho nên dù nàng ấy rời khỏi, ta cũng nhất quyết không buông bỏ..."

Hoàng Đế Âm Phong Quốc Mộ Lăng Thần: "Thiên hạ của trẫm, người đúng là cũng của trẫm, nhưng nếu không có nàng ấy, thì giang sơn này còn cần làm gì? Ta ngồi lên ngôi Hoàng Đế làm gì? Cả cuộc đời ta chỉ chờ duy nhất một người, cho nên dù nàng ấy rời khỏi, ta cũng nhất quyết không buông bỏ..."

...

...

Hermoso

Hermoso

「愛染集」見返し

「愛染集」見返し

「愛染集」見返し

「愛染集」見返し

I ♥ the beach......

I ♥ the beach......