Sarouel portefeuille

Sarouel portefeuille

Trousers

Trousers

Ngang đáy trước =M/4 + M/20 Vô đáy = M/20 -1. Hạ đáy = M/4 (cao ngang rún) Thân sau: ngang đáy trước ra thêm 5 or 6.

Ngang đáy trước =M/4 + M/20 Vô đáy = M/20 -1. Hạ đáy = M/4 (cao ngang rún) Thân sau: ngang đáy trước ra thêm 5 or 6.

Interesting pattern for pants or even jeans.

Interesting pattern for pants or even jeans.

Shanghai fashion 2002

Shanghai fashion 2002

giftjap.info - Интернет-магазин | Japanese book and magazine handicrafts - LADY BOUTIQUE 2014-5

giftjap.info - Интернет-магазин | Japanese book and magazine handicrafts - LADY BOUTIQUE 2014-5

贵妇人 LADY BOUTIQUE 2015年5月号 完整版 278P_Miss荔枝_新浪博客

贵妇人 LADY BOUTIQUE 2015年5月号 完整版 278P_Miss荔枝_新浪博客

lb2014-8 #sewing #patternmaking

lb2014-8 #sewing #patternmaking

Drafting. Large trousers

Drafting. Large trousers

// #sewing #dressmaking #patternmaking

// #sewing #dressmaking #patternmaking

Pinterest
검색