Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그

Chinese Words - Police

3 2.1k 팔로워

手铐 - shǒu kào - cái còng tay - handcuffs

27
3

隔离带 - Gélí dài - băng cách ly

4
1

电击棒 - diàn jí bàng - roi điện - taser stick

3