Chinese Words - Police

3 2.24k 팔로워
手铐 - shǒu kào - cái còng tay - handcuffs

手铐 - shǒu kào - cái còng tay - handcuffs

隔离带 - Gélí dài - băng cách ly

隔离带 - Gélí dài - băng cách ly

电击棒 - diàn jí bàng - roi điện - taser stick

电击棒 - diàn jí bàng - roi điện - taser stick

Pinterest
검색