Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그

Chinese Words - Cuisine; Recipe; Food

Learn Chinese - Learn Mandarin with Food; Cuisine; Recipe; Beverage
32 2.2k 팔로워

粉丝 - fěn sī - miến; sợi miến - vermicelli made from bean tarch

pin 22
heart 5

紫菜 - Zǐcài - rong biển - dried seaweed sheets

pin 21
heart 3

油炸鬼 - yóu zhá guǐ - dầu cháo quẩy - deep-fried dough strips, Yau Char Kwai

pin 19
heart 2

奶酪 - nǎi lào - phô mai - cheese

pin 17
heart 2

肉干 - Ròu gān - thịt khô - dried meat

pin 17

北京烤鸭 - Běijīng kǎoyā - Vịt quay Bắc Kinh - Beijing roast duck

pin 14

谷物 - gǔ wù - ngũ cốc - grains; cereal

pin 13
heart 1

泡面 - Pào miàn - mì gói - instant noodle

pin 13
heart 2

肉松 - Ròu sōng - chà bông, ruốc thịt - meat floss

pin 13
heart 1

饭团 - Fàntuán - cơm nắm - Rice & Vegetable roll

pin 12
heart 3