Art Illustrations

9 2 팔로워
.:Courtyard:. by Aviaku on DeviantArt

.:Courtyard:. by Aviaku on DeviantArt

Lovely Spring - Jongkie. Found at http://artjongkie.bigcartel.com/product/lovely-spring

Lovely Spring - Jongkie. Found at http://artjongkie.bigcartel.com/product/lovely-spring

대구화실, 미술, 회화, 정물수채화, 정물소묘, 인체수채화, 인체소묘, 입시미술, 취미미술, 그림 과정작 자료실

대구화실, 미술, 회화, 정물수채화, 정물소묘, 인체수채화, 인체소묘, 입시미술, 취미미술, 그림 과정작 자료실

.
이미지

이미지

Đời này sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta.

Đời này sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta.

사고발상

사고발상

〔 作者' 玄晚 〕 °

〔 作者' 玄晚 〕 °

Pinterest
검색