Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그
RAVEN Keynote Presentation + BONUS by GoaShape on @creativemarket

RAVEN Keynote Presentation Template

RAVEN Keynote Presentation + BONUS by GoaShape on @creativemarket

Foldable CV idea, which will definitely stay in my mind.

Sleek yet simple self promotion resume / CV by Sara Willi #CV #resume #NotYourAverageCV