Gangjung

57 282 팔로워
NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

NO NAVAL BASE ON JEJU ISLAND

제주해군기지 공사강행에 항의하다 구속돼 지난 7일 제주교도소에 수감된 양윤모 영화평론가(55)가 27일로 '옥중단식' 21일째를 이어가고 있다.

제주해군기지 공사강행에 항의하다 구속돼 지난 7일 제주교도소에 수감된 양윤모 영화평론가(55)가 27일로 '옥중단식' 21일째를 이어가고 있다.

Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그
검색