Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그
163번째 이미지

163번째 이미지

#wattpad #phi-tiu-thuyt Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :) Nguồn : Nhiều nơi

CLOSED - Phần I

#wattpad #phi-tiu-thuyt Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :) Nguồn : Nhiều nơi

Adoro o estilo artístico e a forma como são apenas duas cores aplicadas. Poké Life by Matt Rockefeller

Adoro o estilo artístico e a forma como são apenas duas cores aplicadas. Poké Life by Matt Rockefeller

K,Kanehira

K,Kanehira

The Art Of Animation, Pascal Campion - the green house, and the cat.

The Art Of Animation, Pascal Campion - the green house, and the cat.

There you are old friend

There you are old friend

들꽃 한가득 품에 안아든, 한복을 입은 소녀. The girl in hanbok had her hands full of wild flowers. #illust #illustration #girl #flower #wildflowers #hanbok #traditional #dress #drawing #sketch #bluedress #summer #aeppol #일러스트 #일러스트레이션 #소녀 #한복 #여름한복 #데일리한복 #애뽈

들꽃 한가득 품에 안아든, 한복을 입은 소녀. The girl in hanbok had her hands full of wild flowers. #illust #illustration #girl #flower #wildflowers #hanbok #traditional #dress #drawing #sketch #bluedress #summer #aeppol #일러스트 #일러스트레이션 #소녀 #한복 #여름한복 #데일리한복 #애뽈

#interior #interiordesign #homedecor #homedesign #design #illustrations #illust #illustrator #workroom #drawing #sketch  #grafolio #aeppol #애뽈 #일러스트 #일러스트레이션 #드로잉 #인테리어 #인테리어소품 #작업실

#interior #interiordesign #homedecor #homedesign #design #illustrations #illust #illustrator #workroom #drawing #sketch #grafolio #aeppol #애뽈 #일러스트 #일러스트레이션 #드로잉 #인테리어 #인테리어소품 #작업실

버섯스프를 만들어요 (Making mushroom soup)  직접 딴 버섯으로 만드는 스프는 무척 맛있을 것 같아요. I made mushroom soup made with the mushrooms I collected, but alas I can’t get any better.  #illust #illustration #girl #cooking #cookingtime #mushroomsoup #kitchen #aeppol #drawing #sketch #happy #일러스트레이션 #일러스트 #소녀 #요리 #버섯스프 #요리시간 #애뽈 #부엌

버섯스프를 만들어요 (Making mushroom soup) 직접 딴 버섯으로 만드는 스프는 무척 맛있을 것 같아요. I made mushroom soup made with the mushrooms I collected, but alas I can’t get any better. #illust #illustration #girl #cooking #cookingtime #mushroomsoup #kitchen #aeppol #drawing #sketch #happy #일러스트레이션 #일러스트 #소녀 #요리 #버섯스프 #요리시간 #애뽈 #부엌

테라스에서 별들과 함께:) #terrace #interior #interiordesign #homedecor #homedesign #design #illustrations #illust #illustrator #stars #starlight #night #drawing #sketch #romantic #grafolio #aeppol #애뽈 #일러스트 #일러스트레이션 #드로잉 #인테리어 #인테리어소품 #테라스 #별빛 #밤 #낭만

테라스에서 별들과 함께:) #terrace #interior #interiordesign #homedecor #homedesign #design #illustrations #illust #illustrator #stars #starlight #night #drawing #sketch #romantic #grafolio #aeppol #애뽈 #일러스트 #일러스트레이션 #드로잉 #인테리어 #인테리어소품 #테라스 #별빛 #밤 #낭만

#illust #illustration #drawing #sketch #aeppol #the housetop #rooftop #residential #building #일러스트 #일러스트레이션 #옥상 #옥탑방 #옥상정원 #애뽈

#illust #illustration #drawing #sketch #aeppol #the housetop #rooftop #residential #building #일러스트 #일러스트레이션 #옥상 #옥탑방 #옥상정원 #애뽈

초록이 우거진 외딴 숲, 소녀를 따라 숲속 집으로 놀러오세요. In a remote and green forest, I came to visit a girl’s house. #illust #illustration #forestgirl #forest #sketch #tree #green #girl #blackhair #rudolphdog #drawing #squirrel #aeppol #일러스트 #일러스트레이션 #소녀 #숲 #나무

초록이 우거진 외딴 숲, 소녀를 따라 숲속 집으로 놀러오세요. In a remote and green forest, I came to visit a girl’s house. #illust #illustration #forestgirl #forest #sketch #tree #green #girl #blackhair #rudolphdog #drawing #squirrel #aeppol #일러스트 #일러스트레이션 #소녀 #숲 #나무

밝은 햇살에 문득 잠에서 깨어나다. Sometimes, I suddenly woke up in the morning with the bright sunshine.  #illust #illustration #wakeup #morning #notgoodmorning #tired #sketch #drawing #interior #bedroom #bedroominterior #daily #dailylife #aeppol #일상 #아침 #일러스트 #일러스트레이션 #애뽈

밝은 햇살에 문득 잠에서 깨어나다. Sometimes, I suddenly woke up in the morning with the bright sunshine. #illust #illustration #wakeup #morning #notgoodmorning #tired #sketch #drawing #interior #bedroom #bedroominterior #daily #dailylife #aeppol #일상 #아침 #일러스트 #일러스트레이션 #애뽈