Kiến trúc xanh - thiết kế chung cư xanh giữa thành phố hiện đại

Kiến trúc xanh - thiết kế chung cư xanh giữa thành phố hiện đại, một dự án để "trồng rừng" đô thị, góp phần cho sự tái sinh của môi trường, đa dạng sinh học đô thị, cải thiện không khí. http://vietnamarch.com/thiet-ke-kien-truc/thiet-ke-nha-cao-tang/item/164-thiet-ke-chung-cu-xanh-giua-thanh-pho-hien-dai.html
10 14 팔로워
Thiết kế chung cư xanh giữa thành phố hiện đại

Thiết kế chung cư xanh giữa thành phố hiện đại

chung cu xanh11

chung cu xanh11

chung cu xanh09

chung cu xanh09

Chung cư xanh giữa thành phố hiện đại 02

Chung cư xanh giữa thành phố hiện đại 02

chung cu xanh10

chung cu xanh10

chung cu xanh08

chung cu xanh08

chung cu xanh07

chung cu xanh07

chung cu xanh04

chung cu xanh04

chung cu xanh03

chung cu xanh03

Chung cư xanh giữa thành phố hiện đại 01

Chung cư xanh giữa thành phố hiện đại 01

Pinterest
검색