Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그

소원을 담아 (With all my hope) by 애뽈 on

Creator's Playground: Grafolio

6

밤하늘 스노우볼(Night snowball) by 애뽈 on

Creator's Playground: Grafolio

2

CLOSED - Phần I

Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mo...

1

마음의 대화 by 김세나 on

Creator's Playground: Grafolio

1

나비 주근깨를 가진 소년 by 허씨초코 on

판교 현대백화점 현대어린이책 미술관 개관 1주년 전시회 2016.11.18 ~ 2017.3.12 다섯번째 작품_ 나비 모양의 주근깨를 가진 소년에게선 언제나 형형색색의 나비들이 보여요 어디서 나타나는거지?^^

오름 by 클로이 on

'여기까지 왔어' '다시 시작이야'

문 너머에 by 제딧 on

이건 또 다른 이야기의 시작일지도 몰라.

이곳에서(here we are) by 이나나 on

'그녀와 잠시 헤어져도, 이곳에서 꼭 다시 만날 수 있기를..' 'Although i was apart with her, i wish we meet her someday..'

너에게 [ 5B2F x 째찌 ] by 5B2F on

안녕하세요 작곡가 5B2F 입니다. 이번에 게임 챌린지 곡으로 보컬이 들어간 곡을 써봤습니다 :D 가이드 자주 해주시던 허미란씨가 보컬 녹음을 해주셨어요. 일러스트는 째찌님께 허락을 구해 사용했습니다. ... 너에게 설레이는 마음이 지워지지 않아서 조심스레 그때를 떠올려볼때면 나 아직까지 잊지못하는건 날 보며 웃던 니가 그리워서 너에게 이밤이 지나면 나를 찾아와 다 안아줄것만 같은데 너에게 말하지 못했던말 이젠 하고 싶은데 날 보던 눈빛도 잊을수 없잖아 잊혀진 시간속에 널부르지만 한마디 말도 닿을수가 없는 너에게 두려움이 앞섰던 지난날의 추억들 동화처럼 아련한 우리 이야기지만 두눈을 감아 니가 생각날때면 눈물을 참아 너무 그리워서 너에게 시간이 지나면 잊혀질까봐 꿈에서라도 널 볼까봐 너에게 말하지 못했던말 이젠 하고 싶은데 날 보던 눈빛도 잊을수 없잖아 잊혀진 시간속에 널부르지만 한마디 말도 닿을수가 없는 너에게 이런말 아무 소용없지만 언제나 그대를…

달빛위로 by 리다 on

We hope works on Grafolio will function beyond that of a simple portfolio and garner respect as a culture which can be enjoyed by everyone.