Grafolio

31 39 팔로워
Jen Corace.

Jen Corace.

Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mo...

CLOSED - Phần I

Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mo...

Alone Time por Aeppol

Alone Time por Aeppol

우리는 서로 말하지 않았지만 알 수 있었습니다. 지금이라면, 어떤 소원도 저 멀리까지 닿을수 있다는걸. 26/365 #365days_of_daydream

26/365 by 제딧 on

우리는 서로 말하지 않았지만 알 수 있었습니다. 지금이라면, 어떤 소원도 저 멀리까지 닿을수 있다는걸. 26/365 #365days_of_daydream

<파레트 속 하늘> 오늘의 노을을 파레트에 넣어 굳히자. 언제나 같은 하늘같지만 결코 단 하나의 색도 겹치지 않는. 너와 본 하늘은 언제나 새롭고 미묘한 차이로 파레트를 채우지. 이 도시의 색은 우리가 칠하자. 닳지 않는 물감으로 그린 오늘과 넘어가는 스케치북 소리. 언젠가의 페이지에 채워질 아이슬란드의 초록빛 오로라와 파리의 분홍빛 노을. 두 개의 오른손으로 완벽히 아름다워지는 하늘.

파레트 속 하늘 by 정효천 on

<파레트 속 하늘> 오늘의 노을을 파레트에 넣어 굳히자. 언제나 같은 하늘같지만 결코 단 하나의 색도 겹치지 않는. 너와 본 하늘은 언제나 새롭고 미묘한 차이로 파레트를 채우지. 이 도시의 색은 우리가 칠하자. 닳지 않는 물감으로 그린 오늘과 넘어가는 스케치북 소리. 언젠가의 페이지에 채워질 아이슬란드의 초록빛 오로라와 파리의 분홍빛 노을. 두 개의 오른손으로 완벽히 아름다워지는 하늘.

We hope works on Grafolio will function beyond that of a simple portfolio and garner respect as a culture which can be enjoyed by everyone.

영원 by 이인영 on

We hope works on Grafolio will function beyond that of a simple portfolio and garner respect as a culture which can be enjoyed by everyone.

.  다리에 털이 숭숭 나기 전 내겐 소년이었던 시절이 있었다 난 시골학교 관사에 살았는데 밤이 되면 학교운동장에 가서 하늘을 보곤 했다 쏟아져 내릴 듯 가득한 별들이 아직도 생생하다  그런 날 밤에는 꿈을 꾸곤 했다 영화의 엔딩처럼 별이 모래밭에 내려와 꽃이 되었다 그 꿈들을 잊지 못하겠다 별들은 아마 키가 큰 꽃인 것 같았다   2013.12.10  -----------------------------------  많은 분들이 왜 제가 별과 꽃을 혼동(?)하는지 궁금해 하시는것 같아서 옛 이야기를 꺼내 왔어요~! ^^  .

별은 꽃이 되어 II by 현현 on

. 다리에 털이 숭숭 나기 전 내겐 소년이었던 시절이 있었다 난 시골학교 관사에 살았는데 밤이 되면 학교운동장에 가서 하늘을 보곤 했다 쏟아져 내릴 듯 가득한 별들이 아직도 생생하다 그런 날 밤에는 꿈을 꾸곤 했다 영화의 엔딩처럼 별이 모래밭에 내려와 꽃이 되었다 그 꿈들을 잊지 못하겠다 별들은 아마 키가 큰 꽃인 것 같았다 2013.12.10 ----------------------------------- 많은 분들이 왜 제가 별과 꽃을 혼동(?)하는지 궁금해 하시는것 같아서 옛 이야기를 꺼내 왔어요~! ^^ .

'그녀와 잠시 헤어져도, 이곳에서 꼭 다시 만날 수 있기를..' 'Although i was apart with her, i wish we meet her someday..'

이곳에서(Here we are) by 이나나 on

'그녀와 잠시 헤어져도, 이곳에서 꼭 다시 만날 수 있기를..' 'Although i was apart with her, i wish we meet her someday..'

.  어떤 시간은 볼에 닿은 눈송이처럼 쉬이 사라지고 어떤 순간은 기억을 떠나지 못해 오랜시간 머무른다 어떤 감촉은 손끝에 통증처럼 남았으며 어떤 기억은 상상만으로 향기롭다 어떤 사람은 가장 냉혹했던 계절을 포근함으로 기억하게 하고 어떤 겨울은 기다려도 영영 다시오지 않는다  어떤 사랑은 결국 이별을 따르지 않고 어떤 이는 그 겨울에 갇혀 돌아오지 못한다   2017.01.04  .

어떤 겨울 by 현현 on

. 어떤 시간은 볼에 닿은 눈송이처럼 쉬이 사라지고 어떤 순간은 기억을 떠나지 못해 오랜시간 머무른다 어떤 감촉은 손끝에 통증처럼 남았으며 어떤 기억은 상상만으로 향기롭다 어떤 사람은 가장 냉혹했던 계절을 포근함으로 기억하게 하고 어떤 겨울은 기다려도 영영 다시오지 않는다 어떤 사랑은 결국 이별을 따르지 않고 어떤 이는 그 겨울에 갇혀 돌아오지 못한다 2017.01.04 .

햇볕드는 한낮의 달콤한 꿀잠:)

낮잠 by 임희 on

햇볕드는 한낮의 달콤한 꿀잠:)

Pinterest
검색