Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그

FX f(x) 4th Album Vol 4 - 4 Walls CD + Poster (Orange Version)

画册,书籍,封面

画册,书籍,封面

书籍 封面 小说 封面设计 雨花英烈画传...

书籍 封面 小说 封面设计 雨花英烈画传...

八旗-列寧的墳墓-上-海外版72dpi立體有書腰

2010 / 美好人生的摯愛與告別

Selection of Book Designs, 2008 by wangzhihong.com, via Behance