Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그

✨Im Ji Kyu✨

12 25 팔로워

Im Ji Kyu on @dramafever, Check it out!

Im-Ji-Kyu7.jpg (482×720)

Im Ji Kyu on @dramafever, Check it out!

Im Ji Kyu on @dramafever, Check it out!

Missing The Greatest Love…

im ji-kyu | Yoon Pil-Joo (Yoon Kye-Sang) – leader of Team Pil-Joo

MAGIC: filme der 2010. Im Ji Kyu, Seo Hyun Jin e Kim Jung Wook. Difícil...não gostei

Im Ji Kyu on @dramafever, Check it out!