Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그

Korean traditional dress (hanbok)

Korean traditional dress by Hanbok House in this lifetime, i want to wear this national costume~❤❤ #

Goooorgeous Hanbok! ช่วงปลายสมัยโชซอนนั้น "ฮันบก" เริ่มมีสีสันและลวดลายที่สวยงามมากขึ้น มีการพิมพ์ลายดอกไม้และธรรมชาติลงบนผ้าด้วย ซึ่งผู้นำแฟชั่นนี้ เป็นเหล่า "กีแชง" หรือ "คณิกา" ทั้งหลายนั้นเอง